Pravilnik ocenjevanja ITC

UDELEŽENCI OCENJEVANJA

Vzorce vin lahko pošljejo v ocenjevanje pridelovalci, ki
pridelujejo grozdje in vino na vinorodnem območju Slovenije in drugih državah. Pridelovalci morajo biti vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina v pristojni Upravni enoti. Količina vina posameznega vzorca na zalogi mora biti za vina normalne trgatve najmanj 1.000 l, za vina posebne kakovosti – pozna trgatev in izbor najmanj 500 l, za jagodni izbor, ledeno vino in suhi jagodni izbor najmanj 50 l in enako za posebna vina, najmanj 50 l.

DOSTAVA VZORCEV ZA OCENJEVANJE

Vzorce vin za ocenjevanje dostavijo udeleženci ocenjevanja sami ali po pošti, ali pa jih zberejo in dostavijo pooblaščenci organizatorja ocenjevanja do roka, ki ga določi in objavi organizator v razpisu ocenjevanja. Vino mora biti pri prevzemu bistro, brez usedline, v nasprotnem primeru se vzorec odkloni in se ga ne ocenjuje.

KOLIČINA VZORCEV ZA OCENJEVANJE

Za ocenjevanje je treba dostaviti:
• 6 steklenic prostornine 1 liter ali 0,75 litra za ITC
• 7 steklenic prostornine 0,5 litra ali manjših za ITC

OPREMA DOSTAVLJENIH VZORCEV

Na vsaki steklenici posameznega vzorca vina mora biti etiketa ali nalepka, na kateri so vpisani naslednji podatki: pridelovalec vina, vrsta in oznaka vina (sorta ali ime vina), geografsko poreklo, letnik, stopnja alkohola. Vsak vzorec mora biti vpisan v prijavnem obrazcu. V prijavnem obrazcu morajo biti izpolnjeni vsi podatki, ki so navedeni na obrazcu, priložene pa morajo biti tudi vse zahtevane priloge. Prijavitelj je dolžan navesti resnične podatke, v nasprotnem primeru ga komisija lahko iz ocenjevanja izloči.

OCENJEVALNA KOMISIJA IN METODA OCENJEVANJA

Komisijo za oceno vin imenuje Programski svet ali odbor za ocenjevanje vin Mednarodnega kmetijsko živilskega sejma AGRA ali vodstvo Pomurskega sejma. Ocenjevanje smejo izvajati pokuševalci, z najmanj 5 letnimi izkušnjami na ocenjevanjih, oziroma pokuševalci, ki jih priporoča mednarodna organizacija za trto in vino OIV. Ocenjevanje vodi predsednik komisije, ki ne ocenjuje. Če je komisija ena ima svojega predsednika. Ocenjuje najmanj pet (5) ocenjevalcev od katerih je najmanj eden ocenjevalec iz druge države v kolikor število tujih vzorcev presega število 25. Število članov komisije je neparno. Pod enakimi pogoji lahko deluje po potrebi več komisij. V kolikor je več komisij, morajo vse imeti enako število ocenjevalcev. Če delujeta dve ali več komisij, generalno vodi ocenjevanje glavni predsednik, ki lahko istočasno vodi eno od komisij. Glavnemu predsedniku so podrejeni predsedniki posameznih komisij in tajnik. Izjave o poteku ocenjevanja za javnost, daje glavni predsednik, v sodelovanju s tajnikom in soglasjem vodstva sejma. Ocenjevanje vina poteka anonimno in sledljivo (sledljivost vzorcev), za kar skrbi tajnik ocenjevanja, ki ima lahko strokovno pomoč (pomočnike). Ocenjevanje
poteka po 100 – točkovni metodi, ki jo predlagata Mednarodna organizacija za trto in vino (O.I.V.), Mednarodna zveza enologov (UIOE) in Svetovna federacija strokovnih ocenjevanj vin (FMGCIVS). Za ocenjevanje posameznih senzoričnih lastnosti vina se s senzorično analizo določajo parametri po naslednji lestvici:
• odlično,
• prav dobro
• dobro
• zadovoljivo
• nezadovoljivo
Vino, ki je ocenjeno z oceno “nezadovoljivo” za enim ali več parametrov ne more biti nagrajeno.

NAGRADE KAKOVOSTI ZA OCENJENA VINA

Vzorec vina, ki (bo) je prejel določeno število točk, lahko dobi naslednje odličje:
Traminci ne glede na vrsto vina, barvo in letnik:
ITC velika zlata medalja z listino – za vino z oceno od 90-100
ITC zlata medalja z listino – za vino z oceno od 85 – 89.99
ITC srebrna medalja z listino – za vina z oceno od 80 – 84.99
ITC bronasta medalja z listino – za vina z oceno od 75 – 79.99
ITC – ŠAMPION: najvišje ocenjeno vino (pogoj je zlata medalja in najmanj 25 vzorcev vin v posamezni kategoriji na ocenjevanju) prejme naziv šampion.

Podelijo se trije šampioni in sicer za:
Traminec s prodajno ceno do 10,00 € / steklenico, Traminec s prodajno ceno od 10,01 € do 20,00 €, in Traminec s prodajno ceno nad 20,00 €/ steklenico.

Kot cena na steklenico se smatra prodajna cena pri vinogradniku-vinarju z davkom.

CENE ZA SODELOVANJE

1 do 9 vzorcev je cena 50,00 € / vzorec.
Za 10 in več vzorcev je cena 42,00 € / vzorec.
Vse cene so brez DDV. Kotizacijo je potrebno plačati pred začetkom ocenjevanja.

PROMOCIJA OCENJENIH VIN

Promocijo ocenjenih vin izvaja organizator ocenjevanja,
Pomurski sejem d.o.o. na razstavi in javni pokušnji, ki jo organizira v času Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni in Salon Traminec. Vsi simboli nagrad so zaščiteni.

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD

Svečana razglasitev rezultatov ocenjevanja in podelitev nagrad se opravi v času Mednarodnega kmetijsko živilskega sejma AGRA v Gornji Radgoni.